Speiderloven
  1. En speider er åpen for Gud og hans ord.
  2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
  3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
  4. En speider er en god venn.
  5. En speider er ærlig og pålitelig.
  6. En speider kjenner naturen og verner om den.
  7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
  8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
  9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
  10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Speiderløftet

Jeg lover etter beste evne å:
- være åpen for Gud
- hjelpe andre og
- leve etter speiderloven

Speiderbønnen

Kjære far i høye himmel
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor,
andre folk til nytte være,
lyde speiderlovens ord.

Speiderhilsen 

Speidere over hele verden bruker speiderhilsen. Den utføres med høyre hånd til hodet. Tre fingre som strekkes oppover skal minne om de tre punktene i speiderløftet:

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud,
hjelpe andre og
leve etter speiderloven.
 

Tommel- og lillefingeren danner en ring som symbol på speidernes internasjonale fellesskap.

Speidere håndhilser med venstre hånd. Å bruke venstre hånd er et tegn på vennskap. Bakgrunnen er denne:

Da Baden-Powell var i Afrika, ledet han fortroppene i en militæraksjon inn i kongeriket Ashanti. Da han kom fram til hovedstaden, ble han møtt av kongen som hilste ham med venstre hånd. Baden-Powell undret seg over at høvdingen brukte venstre hånd, og fikk til forklaring at det var skikken i Ashanti. For å kunne bruke venstre hånd til å hile med måtte man nemlig ta av seg skjoldet som alle bar. Dermed var man helt forsvarsløs. Det var et tegn på vennskap.